Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Date:

altnone1

Công trình Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng trạch - Quảng Bình

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình

Ngày khởi công: 11/2011

Ngày hoàn thành: 12/2012

Dự án liên quan