Trạm biến áp và máy phát điện dự phòng trụ sở Bộ Tài chính

Date: 2014-06-05 11:13:48

altnone1

Trụ sở Bộ Tài chính

Công trình:  Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp và máy phát điện dự phòng cấp điện cho  trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính

Thời gian khởi công: tháng 2 /2006

Thời gian hoàn thành: tháng 7/2006 

 

Dự án liên quan