Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng

Date: 2014-06-16 08:18:40

altnone93

Công ty Cổ phần PIDI Việt Nam thực hiện thi công các công trình Hạ tầng kỹ thuộc Sở Chỉ huy - Bộ Quốc Phòng

1. Công trình: Lắp đặt cáp ngầm trung thế, tủ điện, trạm biến áp  - Khu A Sở Chỉ huy - Bộ Quốc phòng.

Ngày khởi công: tháng 12/2003

Ngày hoàn thành: tháng 6/ 2004

 

2. Công trình: Xây lắp hạng mục điện mạch vòng II và các TBA khu B Sở Chỉ huy - Bộ Quốc phòng.

Ngày khởi công: tháng 04/2005

Ngày hoàn thành: tháng 12/ 2005

3. Công trình: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phần điện động lực và chiếu sáng sáng mạng ngoài DA 8/678 thuộc khu B  Sở Chỉ huy - Bộ Quốc phòng.

Thời gian khởi công: 01/2006

Thời gian hoàn thành: 08/2006

4. Công trình:  Điện mạch vòng II và các TBA khu C,  Sở Chỉ huy -  Bộ Quốc phòng ( DA5- 678) 

Ngày khởi công: tháng 07/2007

Ngày hoàn thành: tháng 12/2008

5. Công trình: Điện mạch vòng II (phần còn lại cấp cho TBA C1) và TBA C1 thuộc Sở Chỉ huy -  Bộ Quốc phòng (DA5-678)

Ngày khởi công: tháng 12/2012

Ngày hoàn thành: tháng 03/2013

              

               

Dự án liên quan