Dự án số 2 thuộc BQL Làng Văn hoá các Dân tộc VN

Date: 2014-06-16 08:18:51

altnone1

Thi công hạng mục bãi đỗ xe khu vực cổng chính (cổng A) công trình: Hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam

Thời gian khởi công : 8/2004

Thời gian hoàn thành: 10/2005

 

 

Khu vực bãi đỗ xe

Khu cực bãi đỗ xe

Dự án liên quan