Ban Quản lý S9 Tổng cục II

Date:

altnone60

Thi công xây lắp hệ thống cấp điện và chiếu sáng mạng ngoài S9 - Tổng cục II

 

1. Công trình: Thi công xây dựng TBA, tuyến cáp ngầm và máy phát điện dự phòng tại S9 - Tổng cục II

Ngày khởi công : tháng 4/2005

Ngày hoàn thanh: tháng 12/2005

2. Công trình: Thi công xây lắp hệ thống cấp điện và chiếu sáng mạng ngoài tại S9 - Tổng cục II.

Ngày khởi công : tháng 5/2006

Ngày hoàn thanh: tháng 12/2006

 

 

3. Công trình: Tuyến cáp ngầm và TBA tại Trạm thu và trung tâm sử lý tín hiệu vệ tinh S9 - Tổng cục II.

Ngày khởi công : tháng 12/2009

Ngày hoàn thanh: tháng 02/2010

 

4. Công trình: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện ngoài nhà và máy phát điện tại Trạm thu và trung tâm sử lý tín hiệu vệ tinh S9 - Tổng cục II.

Ngày khởi công : tháng 8/2011

Ngày hoàn thành: tháng 12/2011

 

Dự án liên quan