Ban Quản lý dự án chương trình nước và vệ sinh các thị trấn Tỉnh Hưng yên

Date:

altnone1

Thiết kế và thi công hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng - Khoái Châu - Hưng Yên

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án chương trình nước và vệ sinh các thị trấn Tỉnh Hưng yên

Ngày khởi công: 3/2008

Ngày hoàn thành: 1/2009

 

Dự án liên quan